Terapeutisk retning

Jeg arbejder helt grundlæggende ud fra et systemteoretisk fundament, hvor adfærd og problemer betragtes som relationelle og som del af en større sammenhæng. Problemet er altså ikke bare individets, men skal forstås som et mønster eller samspil mellem individet og dets relationer. I samtaler med børn og familier er jeg desuden optaget af den nyere tilknytningsteori, som omhandler de relationelle behov, barnet fra fødslen er helt afhængig af, for at kunne udvikle sig trygt og harmonisk. 

I samtaler og terapeutiske forløb trækker jeg desuden på narrativ terapi, hvor jeg bl.a. fokuserer på den historie eller det billede, som den enkelte eller familien har om sig selv. De historier, som vi fortæller os selv, om os selv og om andre, bliver ofte definerende for, hvordan vi opfatter os selv og det liv, vi lever. Når vi kører fast i indre negative historier om os selv og vores liv bliver det ofte vores realitet, vores virkelighed. I terapien udfordres de negative historier, og der udvikles nye og mere positive livshistorier og fortællinger. Det kan føles befriende at gøre sig fri af gamle negative historier, som ikke tjener én, eller står i vejen for at leve et tilfredsstillende liv. Samtidig kan der findes nye veje henimod større glæde og autonomi. 

Jeg holder mig opdateret indenfor de nyeste psykologiske metoder og er f.eks. efteruddannet indenfor Emotionsfokuseret parterapi (EFT). Desuden er jeg inspireret af Compassion Focused Therapy (CFT),
en nyere evidensbaseret terapiform, der passer rigtig godt med min egen interesse for og glæde ved at praktisere mindfulness og meditation. 


 

 

EV__DSC8970_72.jpg