_DSC9349B_1500.jpg

Om Eva

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet, autoriseret og specialistgodkendt i psykoterapi af Psykolognævnet. Jeg er medlem af Børne – og Familiepsykologisk Selskab samt Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer. 

Jeg har igennem mit arbejde som psykolog i kommunalt regi, oparbejdet stor erfaring indenfor børne-, unge- og familieområdet. Jeg har rådgivet mange forældre om emner lige fra spædbørnsgråd, søskendekonflikter, opdragelse, skilsmisser, teenageproblematikker og psykiatriske diagnoser.

Samtidig har jeg haft mange forløb med voksne, der befinder sig i livskriser – fra stress og angst til sorg og tristhed. Jeg ser det som min opgave at inspirere og lede vejen til, at man selv får mod til og tro på, at man kan påvirke, ændre og løse sine problemer. 

Ansættelser

2008-2011: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Skolepsykolog i Københavns Kommune.
Udredninger af børn eller miljøer, samt rådgivning og supervision af lærere, pædagoger og forældre.
Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som psykiatrien, kommunen og sagsbehandlere. 

2011-2012: Psykiatrifonden ”Ungeprojekt”.
Terapeutiske forløb med unge i alderen 15-25 år.

2012-2016: Frederiksberg Familie- og Ungerådgivning
Individuelle undersøgelser af børn og unge samt forældrekompetenceundersøgelser.
Familiebehandling og terapi.

2016-2018: Center for Tidlig Indsats og Familieforskning og KU Babylab, Institut for Psykologi.
Undervisning og supervision af sundhedsplejersker i ADBB metoden.  

se kurser og videreuddannelse

Personligt

Jeg er født i 1975, og bor sammen med min mand og vores børn på Østerbro i København.

I min tilgang trækker jeg også på min egen erfaring med at være mor til fire børn, hvoraf to er tvillinger. Jeg kender til udfordringer med at tilgodese hvert enkelte barns behov, samtidig med at fællesskabet skal fungere. Jeg har oplevet, hvordan almindelige og relativt simple problemer kan vokse én over hovedet, og hvordan man som forældre kan miste modet og troen på, at det nogensinde kan blive bedre.

Meditation og mindfulnesspraksis har været en del af mit liv de sidste tyve år, hvilket jeg også lader mig inspirere af
i forløb med klienter.

 

 
EV__DSC9087_72.jpg