Hvad kan du forvente

Jeg tilpasser min tilgang og metode til hver enkelt problematik, jeg møder i min praksis.  Nogle forløb er på kun to til fire sessioner – og så er man allerede så afklaret i forhold til det problem, man kom med, at man er klar til at komme videre på egen hånd. Andre gange kan der være behov for, at vi mødes flere gange - og intervallerne mellem vores samtaler vil variere alt efter dit/jeres behov.

Første gang vi mødes, udforsker vi problemstillingen og får afklaret, hvad der ønskes hjælp til, og hvordan jeg med mit psykologfaglige input kan bidrage. Sammen aftaler vi strukturen for forløbet, dvs. hvor ofte vi skal ses, hvem der skal deltage i samtalerne, og hvornår forløbet skal afsluttes. Det sidste kan vi selvfølgelig ændre undervejs, hvis det viser sig at være nødvendigt. 

For at få et godt forløb er det vigtigt, du føler, vi har en god kemi – og du har tillid til mig. Hvis du efter en samtale eller to ikke mener, du er havnet det rette sted, er det helt i orden, du siger det. Det er vigtigt for mig, du føler dig tryg, da tillid og åbenhed er forudsætningen for et godt forløb, hvor du tør åbne op for følelser, der er svære. Det ligger mig på sinde at skabe et rum, hvor der er plads til alle slags følelser. Du kan dog også godt indstille dig på, at du i samtaler med mig vil blive udfordret på dine egne faste idéer, mønstre og vaner. Jeg tror på, at det netop er ved nænsomt at få rykket ved sine indstillinger om sig selv og omverden, at der skabes mulighed for nye indsigter, udvikling og forandring.


Individuelle terapeutiske forløb til voksne

I et individuelt forløb får du hjælp til at håndtere konkrete, svære livssituationer relateret til dit privat- eller arbejdsliv. Det kan være eksistentielle temaer, du ønsker hjælp til at håndtere -  f.eks. dit kærlighedsliv, sorg, en diffus tristhed eller manglende fornemmelse af ”mening med livet”. Temaer for terapien kan også være stress, angst eller andre belastningsreaktioner.  Du vil blive guidet igennem en udviklingsproces, hvor du gradvist bliver klogere på dine egne værdier, ressourcer, ønsker og håb. Formålet er, at du opnår klarhed og indsigt i fht. din livssituation og dine mentale processer. Herved øges din fornemmelse af mod, robusthed og handlekraft, så du kan vælge at leve et liv, som matcher dig og det, du står for. 


Familiesamtaler

Jeg lægger vægt på, at begge forældre deltager sammen med barnet, da I tilsammen udgør det mest betydningsfulde for jeres barns psykiske udvikling og trivsel.  Når I begge deltager i samtalerne giver I jeres barn de bedste forudsætninger for at få et godt forløb - og sammen kan I støtte og hjælpe barnet bedst muligt gennem dets vanskeligheder. 

Jeres deltagelse skaber en tryg ramme for barnet, hvor det har mulighed for selv at bidrage med idéer til løsningsforslag. Jeg fokuserer på jeres ressourcer og spørger f.eks. ind til, hvilke gode erfaringer I allerede har gjort jer. Selv om I kommer med problemer, som kan føles tunge og uoverstigelige, er det vigtigt for mig, at tonen og stemningen i samtalen er let og rar for barn såvel som forældre. Nogle forældre vil gerne mødes med mig alene forud for familiesamtalen, hvilket kan være en god idé. 


Forældrerådgivning

Et alternativ til familiesamtaler er forældrerådgivning. Her kommer I uden jeres barn og har mulighed for at drøfte jeres usikkerhed, tvivl eller konflikter i forbindelse med familielivet og børneopdragelse. Mit primære fokus er, hvilke forandringer I selv kan skabe for at støtte jeres barn igennem dets udvikling og udfordringer og styrke samspillet imellem jer.  I vil modtage præcis og konkret rådgivning, som I let vil kunne omsætte til jeres hverdag og livssituation. 


Individuelle samtaleforløb til større børn og unge

Jeg tilbyder individuelle forløb til børn og unge fra ca. 13 år og opefter. Det er afgørende for forløbets succes, at barnet eller den unge selv er motiveret eller har ytret ønske om at tale med en psykolog. Første gang vi mødes, deltager barnets forældre i samtalen. Her folder vi sammen problemstillingen ud og aftaler, hvordan forløbet skal tilrettelægges. Vi sætter også i fællesskab et mål for forløbet. Det vil være muligt at få en kort orientering efter hver samtale, dog i respekt for hvad barnet eller den unge ønsker, at der orienteres om. Her vil den unges alder og modenhed selvfølgelig spille en rolle.


Parsamtaler

Det er min erfaring, at der ofte er en direkte sammenhæng imellem parforholdets tilstand og jeres børns trivsel. I parsamtalerne har I mulighed for at drøfte og få sparring på de vanskeligheder, som I oplever i relation til dét at være par i en børnefamilie. Måske har I vidt forskellig forældrestil, er uenige om hvordan I skal takle jeres børn - og oplever dette som årsag til gentagne konflikter imellem jer. Måske længes I efter at stå mere sammen - eller ønsker en mere hensigtsmæssig balance imellem børn, familieliv og jeres kærlighedsrelation. Gennem et fælles terapeutisk samtaleforløb kan jeg hjælpe jer med at finde jeres fælles styrke – og gennem samtalerne kan I lære at håndtere uenighederne, så de ikke tager overhånd og bliver styrende for jeres liv.


EV__DSC9184_72.jpg